Integritetspolicy

Vi värnar om våra kunders personliga integritet och hanterar därför personlig information med största försiktighet. Vi följer självklart europeiska Dataskyddsreformen GDPR och svenska Dataskyddslagen. Informationen finns tillgänglig för alla som besöker www.trendkungen.se och det anses därför att alla användare har tagit del av den.
Personuppgifter är information som hjälper oss att identifiera dig. Antingen direkt eller genom att kombineras med andra uppgifter. När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post på info@trendkungen.se.

Statistiska uppgifter som vi samlar, till exempel när du besöker vår webbplats, och som inte kan knytas till dig personligen, räknas inte till personuppgifter.

Ansvarig och kontaktinformation till dataskyddsombud
Ansvarig för dataskyddet är företaget Trendkungen AB. Vårt dataskydds-ombud kan nås via post på adress Trendkungen AB, Box 45, 234 21 Lomma eller via e-post till info@trendkungen.se.

Nedan återfinns information om vilka data vi samlar in och hur vi använder dem.

Insamling av personliga data

De uppgifter som behandlas är personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlat in från dig. Trendkungen samlar in personuppgifter som e-postadress, namn, hemadress- eller arbetsadress och telefonnummer. Trendkungen samlar även in anonyma demografiska data som postnummer, ålder, kön, preferenser, intressen och favoriter vilka inte är unika för dig.
Information om vilken typ av dator du har och vilken mjukvara samlas automatiskt in av Trendkungen, kan vara din IP-adress, vilken browser du använder, domännamnet, accesstid och från vilken webbsida du kommer. Den insamlade informationen används för att förbättra tjänsten, upprätthålla kvaliteten på tjänsten och ge generell statistik kring användandet av Trendkungens hemsida.

Databehandling för avtalsuppfyllelse och vid kontakter
Om du beställer något från vår webbutik registrerar vi dina beställnings- och inköpsuppgifter. Till beställnings- och inköpsuppgifter räknas exempelvis följande:

 • Uppgifter om dina köpta artiklar, som exempelvis produktnamn, färg, inköpspris
 • Uppgifter om använd betalningsmetod
 • Din leverans- och faktureringsadress
 • Dina ångrade köp, reklamationer och andra meddelanden som rör dina beställningar eller inköp
 • Ditt ordernummer
 • Din orderstatus som ”skickat” eller ”returnerat”
 • Uppgifter från leverantörer som är involverade i uppfyllelsen av avtalet för betalning och transport
 • Efter registreringen kan du när som helst se dina viktigaste orderuppgifter under ”Mitt konto”

Det skapas ett kundkonto för varje kund där ovanstående uppgifter lagras. Vi behandlar dina uppgifter så att vi kan behandla och skicka din beställning och vid behov behandla returer, reklamationer och garantiärenden. Vidare behandlar vi dina uppgifter för att uppfylla lagstadgade lagringsskyldigheter.

Mitt konto
Om du har beställt från oss kan du registrera dig på vår hemsida och skapa ett webbaserat kundkonto. För registreringen behöver du;

 • din e-postadress
 • ett lösenord som du själv väljer

Du kan därefter logga in under ”Mitt konto” med din e-postadress och ditt lösenord.
Vi behandlar dina uppgifter för att;

 • du ska få en överblick av dina tidigare order
 • det ska bli enklare för dig att göra inköp
 • du ska kunna se dina personuppgifter

När du genomför ett köp hos Trendkungen kommer vi att behandla uppgifter om köpet och din köphistorik. När du använder vår sajt, ditt konto eller sociala medier kommer vi även att behandla uppgifter som information om din IP-adress, operativsystem och vilka varor du besökt eller lagt i vår varukorg.

Besök på den här webbplatsen
Vid enbart informativ användning av webbplatsen, alltså om du inte registrerar ett konto eller på annat sätt lämnar information till oss, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare skickar till vår server. Om du vill se vår hemsida samlar vi in följande information som är tekniskt nödvändig för att vi ska kunna visa vår hemsida och garantera stabiliteten och säkerheten.

 • IP-adress
 • Datum och tidpunkt för begäran
 • Tidzonskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehållet i begäran
 • Åtkomststatus/HTTP-statuskod
 • Överförd datamängd
 • Den webbplats som begäran kommer ifrån
 • Webbläsare
 • Operativsystemet och dess gränssnitt
 • Webbläsarens språk och version

Denna uppgiftsbehandling krävs för att möjliggöra besöket på webbplatsen, samt för att säkerställa systemets funktionalitet och säkerhet på längre sikt. Nämnda uppgifter lagras även tillfälligt för de tidigare beskrivna ändamålen i interna loggfiler för att skapa statistik om användningen av vår hemsida i syfte att vidareutveckla vår webbplats utifrån våra besökares användningsvanor, samt för att utföra allmänna administrativa åtgärder på vår hemsida.

Dina kontaktuppgifter och meddelanden
I detta sammanhang behandlar vi ditt telefon- eller mobilnummer och/eller din e-postadress enbart för att kommunicera med dig, så att vi kan kontakta dig vid frågor angående din beställning.

Användande av cookies/kakor
Trendkungens hemsida använder cookies för att ge dig en mer personlig upplevelse. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker hemsidan. Cookies kan inte användas för att köra program eller smitta med virus. En cookie är unik för dig och kan endast läsas av den hemsida som lämnade den. Den primära användningen för cookies är att underlätta för dig och spara tid. Meningen med en cookie är att meddela en hemsida att du har kommit tillbaka till en specifik sida. Till exempel om du gör Trendkungens hemsida personlig genom inloggning kommer en cookie komma ihåg din information till följande besök. Nästa gång du besöker hemsidan kan informationen användas igen. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan stänga av funktionen under inställningar i din webbläsare. Om du väljer att stänga av funktionen kan det hända att du inte kan ta del av alla interaktiva funktioner som Trendkungens hemsida kan erbjuda.

Google Analytics© och Google Tag Manager©
Den här hemsidan använder Google Analytics, en statistik- och analysfunktion från Google, Inc. Google Analytics använder kakor som sparas på din dator för att kunna analysera hur besökare använder vår hemsida. Informationen en cookie genererar om ditt användande av hemsidan (inklusive din IP-adress) skickas till och sparas i Googles servrar i USA. Om du har anonymiserat din IP-adress kommer de sista åtta siffrorna bli förändrade eller anonymiserade av länder inom Europeiska Unionen eller andra medlemsländer inom European Economic Area före sändning.

Tidsperiod för behandling och lagring

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades, eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke, eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Personuppgifter som Trendkungen behandlar i syfte att administrera kundförhållande, inklusive dina inköp och användarkonto, eller för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser eller avtal, till exempel uppfylla garanti-, reklamations- eller ångerrättsåtaganden, behandlas under den tid det är nödvändigt för att Trendkungen ska kunna administrera kundförhållandet och fullgöra vårt avtal eller rättsliga förpliktelser gentemot dig.

Om du har lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring och nyhetsbrev från Trendkungen kommer vi att bevara ditt namn, mobil- och telefonnummer, din e-postadress och din köphistorik till dess att du avregistrerar dig, återkallar ditt lämnade samtycke, eller annars ber oss sluta kontakta dig. I anslutning till detta kommer Trendkungen, i den utsträckning Trendkungen behandlar personuppgifter relaterade till profilering, att radera de personuppgifter som har ett samband med direktmarknadsföringen.

Vill du bli bortplockad ur våra register tar det i normala fall 10 arbetsdagar innan borttagandet slår igenom. Undantag vid semestertider, helgdagar och liknande då hanteringstiden blir längre. Information vi samlar in sparas normalt 5 år innan den raderas.

Personuppgifter som Trendkungen behandlar för bokföringsändamål bevaras i sju år i enlighet med gällande bokföringslagstiftning. Dina personuppgifter kan komma att sparas längre än vad som meddelats ovan om det behövs för att följa lagkrav, förordning eller myndighetsbeslut.

Ändamål med behandlingen

Vårt avtal och administration av ditt köp
Trendkungen kommer att behandla ditt namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer och din e-postadress, uppgifter om dina köp samt uppgifter avseende din användning av våra sociala medier i syfte att kunna administrera vårt kundförhållande med dig inklusive dina inköp och ditt användarkonto.

Trendkungen kommer att behandla ditt personnummer för de fall att du väljer att använda detta för att hämta dina adressuppgifter. Den rättsliga grunden för Trendkungens behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Med undantag av ditt personnummer kommer Trendkungen även att behandla ovannämnda personuppgifter i syfte att kunna sköta din eventuella begäran om användning av ångerrätt, garanti och reklamation. Den rättsliga grunden för Trendkungens behandling i denna del är att den är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. Personuppgiftsbehandling i förhållande till ångerrätt och reklamation sker även mot bakgrund av den rättsliga grunden att den är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Trendkungen. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har Trendkungen inte möjlighet att leverera våra produkter eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

När du använder någon av våra tjänster och självmant lämnar uppgifter ingår du ett avtal med Trendkungen AB där du ger oss rätt att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för att kunna kontakta dig eller för att skicka information kring våra produkter. Trendkungen samlar in och använder dina personliga data för att sköta Trendkungens webbplats och kunna erbjuda de tjänster du efterfrågar. Trendkungen använder också dina personliga data för att kunna informera dig om våra liknande produkter och tjänster. Trendkungen kan kontakta dig via formulär för undersökningar om din åsikt om nuvarande produkter och om eventuella framtida produkter. Du kan när som helst kontakta Trendkungen AB och få reda på vilka uppgifter Trendkungen AB har lagrat om dig och du kan också begära rättelse av de uppgifter Trendkungen AB har.

Användande av personliga data
Trendkungen vare sig säljer eller på annat sätt delger sina kundlistor till tredje part. Trendkungen kan i vissa fall kontakta dig med erbjudanden från externa parter om ett erbjudande skulle kunna vara särskilt intressant för dig. I dylika fall är dina personliga data, som din e-postadress, namn, adress, telefonnummer borttagna.

Trendkungen samlar in information om vilka sidor våra kunder besöker på www.trendkungen.se för att kunna avgöra vilka produkter som är mest populära. Den informationen används för att anpassa innehållet och annonsering inom hemsidan till besökare vars beteende visar att de är intresserade av ett speciellt område.
Trendkungen kan avslöja dina personliga data om lagen kräver det eller om det görs i god tro att det är viktigt att a) följa lagen eller följa rättsliga processer mot Trendkungens hemsida eller mot företaget, b) skydda och försvara Trendkungens rättigheter eller egendom, c) att under särskilda omständigheter skydda användarna av Trendkungen eller allmänheten.

Marknadsföring av våra varor
Om du har samtyckt till att få marknadsföring, såsom t e x nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden om våra produkter via e-post, sms eller post kommer Trendkungen även behandla ditt namn, mobil- och telefonnummer, e-postadress och din köphistorik för marknadsföringsändamål. Den rättsliga grunden för Trendkungens behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke som vi antingen inhämtar i samband med att du registrerar dig som användare hos Trendkungen, eller i samband med ditt köp av produkt(er) ur vårt sortiment. Du ger ditt samtycke genom att du aktivt kryssar i en eller flera kryssningsrutor på vår sajt.

Nyhetsbrev
Om du registrerar dig för ett av våra nyhetsbrev använder vi med ditt uttryckliga medgivande de uppgifter som du lämnar för att skicka nyhetsbrevet till dig. Nyhetsbrevet innehåller intressanta erbjudanden och information om produkter och trender, kampanjer, tips och frivilliga undersökningar. För detta ändamål utvärderas dina kunduppgifter, samt ditt köp- och klickbeteende. För utskick av det personanpassade nyhetsbrevet använder vi den s k Single Opt-In-metoden. Det innebär att du listas för nyhetsbrevet direkt efter registrering, därefter får du ett e-postmeddelande med en bekräftelse. Vid registreringen för vårt nyhetsbrev lagrar vi din IP-adress samt datum för registreringen. Denna lagring sker endast i dokumentationssyfte i det fall någon tredje part missbrukar din e-postadress för att registrera dig för nyhetsbrevet utan din vetskap eller ditt godkännande.

Vårt nyhetsbrev med intressanta produkter och kundvagnspåminnelser o s v, anpassas speciellt för dig, d v s vi utvärderar de uppgifter som du har skickat till oss, exempelvis födelsedatum och andra personuppgifter samt ditt köp- och klickmönster. Du personligen, inte någon tredje part, har skickat de uppgifter som krävs för detta till oss.

I vårt nyhetsbrev använder vi sedvanliga tekniker som mäter interaktionen med nyhetsbrevet som öppning och klick på länkar. Vi använder också dessa uppgifter i avidentifierad form för allmänna statistiska analyser samt för optimering och vidareutveckling av vårt innehåll och vår kundkommunikation. Detta görs med hjälp av små grafikobjekt som är inbäddade i meddelandena, pixlar. Vid motsvarande samtycke, se ovan, samlas uppgifterna in personaliserat; ID:n kopplas alltså ihop med dina övriga personuppgifter och en direkt personanknytning skapas.

Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet från oss kan du när som helst återkalla ditt samtycke till att få nyhetsbrevet framöver. I varje nyhetsbrev finns det en avbeställningslänk.

Intresseuppgifter
Om du beställer något från oss, köper något eller interagerar med vår hemsida får vi reda på vilka produkter, produkttyper, stilar och ämnen som du är intresserad av. Det kan exempelvis handla om att du placerar produkter på din önskelista, söker efter en viss produkt eller går till en viss del av webbutiken upprepade gånger. Detta hjälper oss att ständigt förbättra din shoppingupplevelse och göra den kundvänlig, individuell och personlig. Den information som du skickar och genererar automatiskt används för att utforma annonsering som är specialanpassad efter dig och dina intressen. Vi använder även dina uppgifter i samband med dataanalyser och marknadsundersökningar.

Marknadsföring till nya och befintliga kunder
Vi utökar våra kunduppgifter med information som vi erhåller från utvalda företag för att värva nya kunder samt för marknadsföring till befintliga kunder. Den information vi mottar är till exempel uppgifter om konsumentbeteende, information om bostadssituation och mikrogeografiska uppgifter. De kommer till exempel från hushållsundersökningar om konsumtion och livsstilsämnen samt husvärderingar. Denna information hjälper oss att skilja aktiva kunder från inaktiva, aktivera vilande kunder, ta reda på hur sannolikt det är att befintliga kunder är intresserade av vissa produkter samt att stärka kundrelationerna. Delvis får vi även adresser från dessa företag för att rikta in oss på nya kunder som matchar vår kundprofil. I det här fallet hittar du adresskällan i katalogens adressfält, precis bredvid din egen adress.

Reklam via post
Dessutom förbehåller vi oss rätten att använda ditt för- och efternamn, din postadress och – om vi har fått denna ytterligare information från dig som en del av avtalsförhållandet – din titel, ditt födelseår och din yrkes-, bransch- eller verksamhetsbeteckning i sammanfattade listor för lagring samt att använda dessa för egna marknadsföringsändamål, t e x för att skicka intressanta erbjudanden och information om våra produkter via brev. Du kan när som helst invända mot lagring och användning av dina uppgifter för dessa ändamål genom att skicka ett meddelande till info@trendkungen.se

Annonseringspartner
Vi tar emot information från utvalda nätverksoperatörer, till exempel Google, Facebook, och dataleverantörer som arbetar för oss eller samarbetar med oss med gemensam marknadsföring, nedan kallad annonseringspartner. Den information vi tar emot från våra annonseringspartner är demografiska uppgifter och statistik som ålder, kön, region, enhets- och åtkomstuppgifter samt våra användares intressen. Denna information kan hjälpa oss att bättre förstå våra användare genom kundstrukturanalyser och användarsegmentering. Vi får endast uppgifter som är aggregerade, krypterade och anonyma för oss. Vi kan inte knyta uppgifterna till någon speciell person och i synnerhet inte till någon specifik användare.

Facebook Customer Audience Pixel
På vår webbplats används i marknadsföringssyfte så kallade remarketing-taggar, även kallade ”Facebook-pixlar”, från det sociala nätverket Facebook, en tjänst från Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA. När du besöker vår webbplats kopplar dessa taggar din webbläsare till en Facebook-server. Då informeras Facebook om att vår webbplats har visats via din IP-adress. Om personuppgifter överförs till USA omfattas Facebook av EU-US Privacy Shield. Facebook använder denna information för att ge oss statistiska och anonyma uppgifter om den allmänna användningen av vår webbplats samt effektiviteten hos våra Facebook-annonser. Om du har ett Facebook-konto och har tillåtit detta i sekretessinställningarna för ditt Facebook-konto kan Facebook länka den information som samlas in vid ditt besök hos oss även till ditt medlemskonto och använda den för riktad visning av Facebook-annonser. Du kan när som helst visa och ändra Integritetsinställningarna för din Facebook profil. Om du inte har något Facebook konto kan du förhindra att uppgifter bearbetas via Facebook genom att trycka på inaktiveringsreglaget för leverantören ”Facebook” på
webbplatsen TRUSTe. Om du inaktiverar uppgiftsbehandling via Facebook kommer Facebook bara att visa allmänna Facebook-annonser som inte väljs utifrån information som samlats in om dig. Mer information finns i Facebooks Datapolicy. Du har inte invänt mot registrering av uppgifter via Facebook. Invänd mot registrering av uppgifter via Facebook.

Statistik
Trendkungen kommer att behandla ditt kundnummer och andra referensnummer i syfte att kunna göra statistiska sammanställningar och för att visa dig anpassat innehåll på vår webbplats som passar dig och din kundgrupp. Den rättsliga grunden för Trendkungens behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för ändamål som rör Trendkungens berättigade intresse. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning och innebär, på samma sätt som ovan, situationer där Trendkungen vill, eller behöver, göra något som i huvudsak är till vår egen fördel, förutsatt att detta inte skadar dina egna intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

Bokföring
Trendkungen kommer att behandla uppgifter om den transaktion som skett mellan dig och Trendkungen för bokföringsändamål. Trendkungen kommer av den orsaken att behandla uppgifter om köpet, ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer och din e-postadress. Den rättsliga grunden för Trendkungens behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Trendkungen.

Automatiserat beslutsfattande/profilering
Det finns för närvarande inget automatiserat beslutsfattande eller profilering som skulle påverka dig juridiskt eller på annat sätt i betydande grad. För att kunna utveckla våra produkter och tjänster, förbättra vår marknadsföring, kunskap om våra kunder samt våra erbjudanden till dig, kan vi på ett automatiskt sätt komma att samla in och analysera uppgifter från dig. Sådana uppgifter är din IP-adress, köphistorik, betalsätt och kontosaldo, om du har köpt din vara på kredit samt din aktivitet på våra sidor, på sociala nätverk samt på vår webbplats, s k profilering. Vi ger dig erbjudanden på vår webbplats som vi tror du kommer uppfatta som relevanta baserat på resultatet av denna analys av ditt användarbeteende. Den rättsliga grunden för Trendkungens behandling i denna del är vårt berättigade intresse att kunna utveckla vår affärsverksamhet och för att inte störa dig i onödan, kunna erbjuda dig produkter som matchar dina önskemål och behov.

Behandling av tredje part och överföring av personuppgifter
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av våra samarbetspartners, som exempel på tredje part som vi lämnar ut dina personuppgifter till kan nämnas speditörer i samband med leverans av varor. Trendkungen kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att Trendkungen lämnar ut sådana personuppgifter. Trendkungen kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, Trendkungens tillgångar. Trendkungen och Trendkungens samarbetspartners behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU och EES.

Som ett led i vår marknadsföring analyserar vi uppgifter, däribland personuppgifter, kring dina inköp och din aktivitet på våra sidor, på sociala nätverk samt på vår sajt. Vi kommer exempelvis att behandla dina personuppgifter för att med hjälp av Google Analytics kunna anpassa de annonser och erbjudanden som du ser utifrån information om ditt tidigare surfande samt för att kunna utveckla våra produkter och tjänster. Detta gör det möjligt för oss att mer specifikt anpassa innehållet på vår sajt så att det passar just dina behov samt förbättrar vårt erbjudande till dig. Processen är anonymiserad och den kan inte användas för att identifiera dig.

Vidare kan vi komma att använda dina personuppgifter för att utvärdera ditt användande av vår webbplats och för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande. Uppgifter som vi analyserar kan exempelvis vara din IP-adress, köphistorik, betalsätt och kontosaldo om du har kredit hos oss och annan information som du har lämnat till oss som kund. För information om hur Google Inc. använder uppgifter se följande länk: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/partners/.

Dina rättigheter

Enligt gällande lagstiftning har du följande lagstadgade uppgiftsskyddsrättigheter:

 • Rätt till tillgång
 • Rätt till borttagning
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till begränsning av behandling
 • Rätt till dataportabilitet
 • Rätt att återkalla ditt samtycke
 • Rätten att göra invändningar mot vissa typer av uppgiftsbehandling

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Du kan även när som helst begära rättelser av felaktiga uppgifter. Du kan också ha rätt att be oss radera eller begränsa de personuppgifter vi har om dig och att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter, s k dataportabilitet. Om du inte har grund för din begäran, eller om din begäran är orimlig, till exempel om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller, får vi antingen vägra att gå din begäran tillmötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader din begäran medför.

För att hävda dina rättigheter kan du när som helst kontakta oss via info@trendkungen.se. Du har även rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Du kan också kontakta Dataskyddsmyndigheten på den plats där du bor; myndigheten skickar sedan ditt ärende vidare till behörig myndighet.

Rätt att göra invändningar
Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring och profilering. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för dessa ändamål ber vi dig att meddela oss detta. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för dessa ändamål, samt ta bort uppgifterna förutsatt att vi inte behöver fortsätta behandla dem för något annat ändamål i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Rätt att återkalla ditt samtycke
Du kan när som helst, helt eller delvis, återkalla ditt samtycke om behandling av personuppgifter genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke, ber vi dig notera att detta inte påverkar lagligheten av den behandling som tidigare skett på grund av samtycket innan detta återkallades. Trendkungen kan även under vissa omständigheter ha en annan rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter, varför vi kan ha en rätt att fortsätta behandlingen.

Ändringar av Integritetspolicyn
Vid behov kan Trendkungen förändra Integritetspolicyn för att bättre spegla företaget och användarnas behov. Trendkungen uppmanar dig att regelbundet besöka den här sidan för att hålla dig uppdaterad kring Trendkungens arbete att skydda din personliga information.

Datasäkerhet
Vi använder aktuella tekniska åtgärder för att säkerställa datasäkerheten, i synnerhet för att skydda dina personuppgifter från risker vid dataöverföring och från att lämnas ut till tredje part. Dessa åtgärder justeras kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen. För att skydda personuppgifter som du lämnar på webbplatsen använder vi standardmässig SSL-teknik (Secure Sockets Layer) som krypterar de uppgifter du lämnar ut.

Kontaktinformation
Om du har frågor eller önskemål kring skyddet av dina uppgifter är du välkommen att kontakta Trendkungen via post på Trendkungen AB, Box 45, 234 21 Lomma, eller via e-post på info@trendkungen.se.

Mer information
Läs sekretesspolicyn på de hemsidor du väljer att besöka via länkar; hur de samlar in, använder och delar din information. Trendkungen är inte ansvarig för sekretesspolicys eller annat innehåll på hemsidor utanför Trendkungen AB. För mer information, se nedan;

Dataskyddsreformen GDPR
Dataskyddslagen
PTS information om cookies
Hur Google Analytics använder cookies
Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation
Googles Integritetspolicy
Klarnas dataskydd
Postnords Integritetspolicy
Fortnox integritetspolicy
Läs hur du stänger av cookies i Google ChromeLäs hur du stänger av cookies i Mozilla Firefox
Läs hur du stänger av cookies i Internet Explorer

Scroll to Top